Het paard staat altijd centraal

Ons idee is dat wij de consument de mogelijkheid moeten geven om keus te maken uit verschillende werkwijzen. U kiest die werkwijze welke bij u en uw paard passen:

  • Van alleen maar snel en met de minste kosten een Zadelwing in het zadel te krijgen.
  • Met volledige controle van het zadel, evt. aanpassen ervan en monteren van een Zadelwing in het zadel.
  • Tot volledige begeleiding en coachen waardoor de zadeleigenaar het maximale plezier van paard en zadel kan krijgen.
Maar welke werkwijze men ook kiest, het paard zal altijd centraal staan. Het welzijn van het paard is voor ons een belangrijke drijfveer, immers alleen als het paard zich prettig voelt zal hij of zij optimaal kunnen presteren en zien wij dat er maximaal rijplezier voor paard en ruiter is. Daarbij is voor ons als zadelmaker het zadel een belangrijke schakel.

Want wij weten vanuit onze specialisatie, kennis en ervaring dat alleen een goed passend en zittend zadel, welke paard en ruiter minimaal hinderen, een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het realiseren van onze doelstellingen.

Maar wij weten ook uit ervaring en de testen welke wij de afgelopen 4 jaar hebben gedaan dat als het zadel totaal ongeschikt is voor het paard en/of de ruiter, de Zadelwing de problemen ook niet zal oplossen.

Het gaat er voor ons om dat alle drie de partijen, het paard, u als ruiter en wij als zadelmaker plezier en voldoening hebben van het zadel en het rijden…
Toggle

Samen zorgen voor onze doelstelling

Om onze doelstelling dat alle drie de partijen voldoening hebben van het zadel en het rijden, gaan wij eventuele confrontaties niet uit de weg. Alles is bespreekbaar zodat we voor alle partijen een optimaal resultaat kunnen bereiken.